W polskim przemyśle jachtowym w ostatnich latach dokonał się ogromny przełom technologiczny. Zdobyte doświadczenie, znakomita kadra inżynierska, techniczna i menedżerska, a także dydaktyczna, stanowią dobrą bazę dla rozwoju tego sektora gospodarki. Popularność i renoma polskich jachtów mogą sprawić, że będzie się zwiększać ich udział w produkcji światowej.

Twister – to jedna z czołowych polskich serii jachtów, do zespołu należą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w biznesie jachtowym.

Marcin Moździerski
Pełnomocnik Zarządu

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w spółce NYachts Sp. z o.o., jako dyrektor zarządzający – armator na akwenie mazurskim, zarządzający flotą 60 jachtów. Spółka obsługiwała 50.000 klientów rocznie, organizując wyjazdy wakacyjne i zimowe, na terenie całej Europy, posiadała 7 oddziałów w Polsce i za granicą. Ma wykształcenie wyższe ekonomiczne zdobyte na SGH w Warszawie na 2 fakultetach. W poprzednich latach prowadził spółki internetowe, m.in. sprzedał je do Grupy Wirtualnej Polski.
Obecnie jest liderem Flotylli Sokólskiej, zarządza produkcją jachtów.